Välkommen till
Norra Redovisningshuset! 
08-592 516 30

Välkommen till din ekonomiavdelning!

Vi är en redovisningsbyrå med en personlig inriktning och nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar i team och utser i regel två personer till varje uppdrag, en redovisningskonsult som har det övergripande ansvaret och en bokföringsansvarig som sköter det löpande arbetet.

Du som kund vet alltid vem du kan vända dig till hos oss och vi hjälper dig med både enklare och mer omfattande ärenden. Vi blir ditt bollplank och stöd för dig och ditt företags utveckling. 

Vår breda branscherfarenhet gör att vi snabbt sätter oss in i din verksamhet så att du själv kan lägga fokus på annat.