Våra tjänster

Löpande bokföring och betalningar

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Löpande bokföring enligt lagar och regler
 • Kundfakturering och bevakning av kundfordringar
 • Månads-, kvartals eller årsvis återrapportering till dig som kund
 • Automatisk inskanning och betalning av leverantörsfakturor
 • Avstämningar

Löner

 • Auktoriserade lönekonsulter
 • Löneredovisning
 • Utskick av lönespecifikationer
 • Underlag för utbetalning av lön till anställda
 • Kontrolluppgifter till myndigheter
 • Arbetsgivarintyg till anställda
 • Redovisning av A-skatt för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter
 • Semesterberäkning

Skatter och deklarationer

 • Certifierade affärsrådgivare
 • Inkomstdeklarationer för företag
 • Inkomstdeklarationer för företagare och närstående
 • Momsdeklarationer
 • Skatte- och momsutredningar
 • Beräkning av aktieutdelning

Bolagshandlingar och avtal

 • Auktoriserad företagsmäklare
 • Nystart av bolag
 • Registrering av moms- och arbetsgivaravgifter
 • Fusioner
 • Likvidation
 • Ändringar i styrelse eller befintligt bolag
 • Tillståndsansökninga
 • Stämmoprotokoll

Vi kan hjälpa dig med alla slags avtal, t ex:

 • Förvärv av verksamhet
 • Uthyrning av lokal
 • Gåvobrev
 • Överlåtelser
 • Köp och försäljning av rörelse

Bokslut och årsredovisningar

 • Års-/koncernbokslut med tillhörande årsredovisning
 • Delårsbokslut
 • Upprätta Bokslutsrapport
 • Årsredovisning på engelska

Budget och prognos

 • Upprättande av budget
 • Framtagande av prognos

Samarbeten

Vi samarbetar med kvalificerade rådgivare inom områden våra kunder ofta efterfrågar. Vi hjälper dig med en kontakt och kan leda projekt och förbättringsarbeten för din verksamhet. Vi vill skapa bättre företag i samarbete med dig och våra utvalda rådgivare.

Advokatbyråer

Revisorer

Länia företagsförmedling logga
WebbEss logga
Visma logga