Välkommen till
Norra Redovisningshuset! 
08-592 516 30

Löpande bokföring och betalningar

 • Löpande bokföring enligt lagar och regler

 • Kundfakturering och bevakning av kundfordringar

 • Månads-, kvartals eller årsvis återrapportering till dig som kund

 • Automatisk inskanning och betalning av leverantörsfakturor

 • Avstämningar

 

Löner

 • Löneredovisning

 • Utskick av lönespecifikationer

 • Underlag för utbetalning av lön till anställda

 • Kontrolluppgifter till myndigheter

 • Arbetsgivarintyg till anställda

 • Redovisning av A-skatt för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter

 • Semesterberäkning

 

Skatter och deklarationer

 • Inkomstdeklarationer för företag

 • Inkomstdeklarationer för företagare och närstående

 • Momsdeklarationer

 • Skatte- och momsutredningar

 • Beräkning av aktieutdelning

 

 

 

Bokslut och årsredovisningar

 • Års-/koncernbokslut med tillhörande årsredovisning

 • Delårsbokslut

 • Får lämna bokslutsberättelse

 • Årsredovisning på engelska

 

Budget och prognos

 • Upprättande av budget

 • Framtagande av prognos

Bolagshandlingar och avtal

 • Nystart av bolag

 • Registrering av moms- och arbetsgivaravgifter

 • Fusioner

 • Likvidation

 • Ändringar i styrelse eller befintligt bolag

 • Tillståndsansökninga

 • Stämmoprotokoll

Vi kan hjälpa dig med alla slags avtal, t ex:

 • Förvärv av verksamhet

 • Uthyrning av lokal

 • Gåvobrev

 • Överlåtelser

 • Köp och försäljning av rörelse